Anastasia Sofa

 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatAntique Medici finishGunmetal nailhead frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatContemporary Briar finishSelf welt frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatContemporary Briar finishSelf welt frame trim
 • Anastasia Sofa shown with:Tight seatContemporary Briar finishSelf welt frame trim
Item# ANS43
Dimensions: 85"w x 39.5"d x 38.5"h
Seat Height: 21"
Arm Height: 28.5"

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Antique Medici finish
Gunmetal nailhead frame trim

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Antique Medici finish
Gunmetal nailhead frame trim

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Antique Medici finish
Gunmetal nailhead frame trim

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Contemporary Briar finish
Self welt frame trim

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Contemporary Briar finish
Self welt frame trim

Anastasia Sofa shown with:
Tight seat
Contemporary Briar finish
Self welt frame trim

Includes four pillows:
(1) 26" sq. Knife Edge Pillow
(1) 22" sq. Knife Edge Pillow
(1) 17" x 28" Knife Edge Pillow
(1) 7" x 25" Bolster

Also in Sofas

Copyright © Marge Carson Global Inc